Aktiesport

Tijdens een sparsessie met SUR hebben we gekeken naar de doelgroep en wat voor hen essentieel is, de verschillende onderdelen die Aktiesport te bieden heeft en naar de uitstraling van Aktiesport. Alle personen in de video’s zijn collega’s/medewerkers van Aktiesport.

Klant: Sports Unlimited Retail (Aktiesport)
Doelgroep: 18jr tot +/- 28jr – winkelmedewerkers
Doel video: Awareness creëren

 

Brand New Day

Tijdens een sparsessie met Brand New Day werd duidelijk dat bij Brand New Day geen ‘over the top’ & gelikte video past, op basis hiervan zijn we gekomen tot een concept dat lekker ‘down to earth’ is en precies de kern raakt. De kijker weet precies wat hij/zij kan verwachten en wat niet, geen valse beloftes maar een komisch inkijkje in de echte cultuur. Alle personen in de video zijn collega’s/medewerkers van Brand New Day.

Klant: Brand New Day
Doelgroep: Starters +
Doel video: Awareness creëren

 

Nederlandse Zorgautoriteit

Tijdens de intake kwam naar voren dat de NZa vooral wil laten zien op welke manier zij impact hebben op de maatschappij (zorgen dat iedereen betaalbare zorg ontvangt). Zo ontstond het idee om via verschillende medewerkers (IT, Juridisch, Klantenservice, etc.) te vertellen hoe zij dit zien en hoe zij hun rol ervaren. Iedereen vertelt vanuit zijn/haar eigen functie en geeft zo een inkijkje in zijn/haar rol en werkzaamheden. Alle personen in de video’s zijn collega’s/medewerkers van de NZa.

Klant: Nederlandse Zorgautoriteit
Doel video: Interest creëren
Doelgroep: Junior & Medior

Nederlandse Spoorwegen

Op basis van een reeds bestaand concept voor NS van N=5 hebben we tijdens de sparsessie verder geborduurd op een quote uit dit concept: ‘de reis van morgen begint bij …’. Deze quote hebben we als basis gebruikt om meerdere personen te introduceren en vanuit daar hen te laten vertellen over hun rol/functie. Telkens zonder ‘talking head’, enkel sfeerbeelden van het werk gecombineerd met de audio (het opgenomen interview). Alle personen in de video’s zijn collega’s/medewerkers van de NS.

Klant: Nederlandse Spoorwegen
Doel video: Interest creëren
Doelgroep: Junior, Medior & Senior

DRV

DRV heeft als slogan ‘werken in de echte economie’, mede hierdoor wilde DRV ook echte mensen laten zien en dan ook in zulke situaties die voor de doelgroep ‘echt’ zijn, waaraan ze zich kunnen spiegelen (wensen/behoeftes/situaties). Tijdens de intake hebben we bepaald dat we 2 soorten beelden (privé en werk) door elkaar mixen (zo wordt duidelijk wat de impact is van een fijne/goede werkomgeving op je privé leven), dit zijn puur sfeerbeelden. De audio (het interview) is los opgenomen en later samengevoegd. De hoofdrolspeler in de video’s is een collega’s/medewerkers van DRV.

Klant: DRV
Doel video: Interest creëren
Doelgroep: Junior & Medior

TNO

Waar we eerder voor TNO portretten produceerden waar 1 collega in voor kwam hebben we er nu voor gekozen om meerdere collega’s het verhaal te laten vertellen, op deze manier kunnen we meerdere collega’s laten zien en wordt het verhaal gevoelsmatig ook breder gedragen. Door de variatie aan mensen kunnen we TNO meer divers presenteren. Alle collega’s quoten hoe zij TNO en hun rol ervaren en geven op die manier een kijkje in de keuken. Alle personen in de video’s zijn collega’s/medewerkers van TNO.

Klant: TNO
Doel video: Interest creëren
Doelgroep: Starters

Cognizant

Cognizant had als uitdaging om in een zeer hoog tempo voor verschillende locaties in Europe collega’s te werven. Veel van deze potentiële collega’s waren al bekend met het bedrijf en ook met het werk. We hebben er daarom bewust voor gekozen om juist te focussen op de stad, het kantoor en de toffe omgeving, bijna een soort city marketing. Dit was relevant vanwege het feit dat de doelgroep de plek waar ze gaan werken en de omgeving erg belangrijk vindt.

Klant: Cognizant
Doel video: Desire creëren
Doelgroep: Starters

Young Capital x DHL

Je bent jong en je wilt wat! Natuurlijk is het belangrijk om allerlei randzaken te communiceren rondom een (bij)baan en natuurlijk moet de doelgroep goed geïnformeerd worden. Echter in deze video focussen we juist op die onderdelen waarvoor de doelgroep het écht doet, die onderdelen waar ze over praten met hun vrienden. De vrijheid, lekker rijden, verantwoordelijkheid, verschillende steden aandoen in één dag, mensen ontmoeten, etc. Dit zijn de onderdelen waarop de doelgroep aangaat, dus dit laten we ook zien. De hoofdrolspeler in de video’s is een collega’s/medewerkers van DHL.

Klant: YoungCapital (DHL)
Doel video: Desire creëren
Doelgroep: Bijbaners

PON

De doelgroep die voor PON interessant is ziet binnen een split second waar het omgaat, ze kennen de materialen, weten welke merken ertoe doen, herkennen technische uitdagingen en zijn vooral op zoek naar innovatie. Juist daarom hebben we tijdens de intake besloten om vooral veel te laten zien en weinig (eigenlijk niks) te vertellen. Alle personen in de video’s zijn collega’s/medewerkers van de PON.

Klant: PON (Jobsrepublic)
Doel video: Desire creëren
Doelgroep: Junior, Medior & Senior

Mercedes

Mercedes is ontzettend trots op de werkplaats en op al het innovatieve en mooie materiaal dat ze daar hebben om mee te werken. Daarnaast is Mercedes op zoek naar monteurs die zich absoluut verder willen ontwikkelen en samen met Mercedes willen groeien. Mede kijkend naar de doelgroep en hun oriëntatie gedrag hebben we ervoor gekozen om geen mensen pratend in beeld te brengen maar juist enkel sfeerbeelden te laten zien. Alle personen in de video’s zijn collega’s/medewerkers van de Mercedes.

Klant: Mercedes (Monsterboard)
Doel video: Desire creëren
Doelgroep: Junior & Medior

Nature’s Pride

Nature’s Pride is een unieke organisatie met een geheel eigen cultuur, we hebben voor NP video’s gemaakt op awareness en interest niveau, de doelgroep is dus op verschillende momenten in de journey in aanraking gekomen met content van NP. Deze video ziet de doelgroep als laatste onderdeel van de journey en heeft als doel om de doelgroep aan te zetten tot actie (solliciteren/ conversie). De hoofdrolspeler in de video’s is een collega’s/medewerkers van Nature’s Pride.

Klant: Nature’s Pride
Doel video: Actie creëren
Doelgroep: Medior

Aktiesport Teaser

‘Op je 20ste je eigen winkel runnen, dat leer je bij Aktiesport’. Dit is een slogan waarmee we direct de jongere doelgroep aanspreken op een voor hen interessant aspect. Zo hebben we tijdens de sparsessie een aantal onderdelen (Sales, Verantwoordelijkheid, Fun, etc.) geselecteerd waar we korte uitnodigende clips van hebben gemaakt. Dit is de video die de doelgroep te zien krijgt na het zien van andere video’s op awareness en interest niveau, deze video dient ervoor om de doelgroep aan te zetten tot actie (conversie). Alle personen in de video’s zijn collega’s/medewerkers van Aktiesport.

Klant: Sports Unlimited Retail (Aktiesport)
Doel video: Actie creëren
Doelgroep: 18jr tot +/- 28jr – winkelmedewerkers